Dự án lưới điện

Dự án lưới điện
TT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư Phạm vi công việc
1 Đường dây 110kV - Dự án thủy điện Đăk Srong 2 Huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai Công ty CP Thủy điện Hoành Anh Gia Lai Khảo sát địa hình, địa chất
2 Đường dây 110kV - Dự án thủy điện Đak Glun Tỉnh Bình Phước Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn Khảo sát địa hình, địa chất
3 Ngầm hóa đường dây 110kV đoạn băng qua phường Phú Mỹ quận 7 Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại Tài Nguyên Khảo sát; Lập dự án đầu tư và hồ sơ mời thầu

 

Dự án lưới điện

Gọi điện SMS Chỉ đường