Dự án nhiệt điện

Dự án nhiệt điện
TT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư Phạm vi công việc
1 Nhiệt điện Thái Sơn - Nhơn Trạch (660MW) Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Tổng công ty Thái Sơn Lập Báo cáo dự án đầu tư; Lập hồ sơ mời thầu
2 Nhiệt điện Lạc Thịnh (2x25MW) Khu công nghiệp Lạc Thịnh, tỉnh Hòa Bình Công ty TNHH Khu công nghiệp Lạc Thịnh Lập Báo cáo đề xuất đầu tư
3 Dự án mở rộng Lò hơi 25 tấn/giờ Tỉnh Bình Dương Công ty VRG Khải  Hoàn Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án
4 Nhà máy đốt đầu Phnom Pênh (1x50MW) Phnom Pênh, Campuchia   Lập Báo cáo dự án đầu tư
5 Nhà máy nhiệt điện than Kiên Lương (2x300MW) Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Công ty Năng lượng Tân Tạo Lập Báo cáo cơ hội đầu tư
6 Nhà máy nhiệt điện Long Sơn (2x300MW) Khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu   Lập Báo cáo cơ hội đầu tư

 

Dự án nhiệt điện

Gọi điện SMS Chỉ đường
rnrnrn