Dự án thủy điện

Dự án thủy điện
TT Tên dự án Địa điểm Chủ đầu tư Phạm vi công việc
1 Thủy điện Trung Sơn (260MW) Xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn Giám sát thi công gói thầu chính
2 Thủy điện Đăk Nông 2 Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông Công ty CP Thủy điện Á Đông Lập Báo cáo dự án đầu tư; Khảo sát địa hình địa chất phục vụ lập bản vẽ thi công; Thiết kế bản vẽ thi công
3 Thủy điện Nậm Kong 2 (66MW) Huyện Phu Vong, tỉnh Attapeu, Lào Công ty TNHH Điện Hoàng Anh Attapeu Thiết kế bản vẽ thi công; Giám sát thi công đập chính
4 Thủy điện Nậm Kong 3 (45MW) Huyện Phu Vong, tỉnh Attapeu, Lào Công ty TNHH Điện Nậm Kong 3 Thiết kể kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
5 Thủy điện Nậm Ét 1, 2 và 3 (420MW) Huyện Houa Phan, Phía Bắc Lào Công ty TNHH Điện Nậm Kong 3 Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo kỹ thuật; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
6 Thủy điện Đăk Srong 2 (24MW)  Huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
7 Thủy điện Đăk Srong 2A (18MW)  Huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
8 Thủy điện Đăk Srong 3A (10MW) Huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Tona Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
9 Thủy điện Đăk Srong 3B (19,5MW) Huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
10 Thủy điện Đăk Lô 1 (6MW), 2 (6MW), 3 (10MW) Huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Gia Lai Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
11 Thủy điện Bá Thước 1 và 2 (140MW) Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Công ty CP Hoàng Anh Thanh Hóa Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
12 Thủy điện Buôn Bra (11MW) Huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk Công ty CP Hoàng Anh Ban Mê Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
13 Thủy điện Đăk Psi 2B (14MW) Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kontum Công ty CP Hoàng Anh Ban Mê Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
14 Thủy điện Xê Xou 1 (30MW) Tỉnh Attapeu, Lào Công ty TNHH Điện Nậm Kong 3 Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
15 Thủy điện Hạ Xê Kong B (50MW) Tỉnh Attapeu, Lào Công ty TNHH Điện Nậm Kong 3 Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo dự án đầu tư; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công
16  Thủy điện Nậm Theun 4 (150MW) Tỉnh Bolikhamxay, Lào Công ty CP Điện lực REE Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
17 Thủy điện Nậm Leng (60MW) Tỉnh Phongsaly, Bắc Lào Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy điện Nậm Leng Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá các Báo cáo tác động môi trường xã hội
18 Thủy điện Stung Treng (980MW) Tỉnh Stung Treng, Campuchia Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp VN Khảo sát địa hình địa chất; Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
19 Thủy điện Đăk Mi 3 (63MW) Huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp VN Lập Thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thầu
20 Thủy điện Đam B'ri 1 (9MW) Huyện Bảo Lâm và Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Công ty CP Sông Đà Khảo sát địa hình địa chất; Lập Thiết kế bản vẽ thi công
21 Thủy điện Đa Dâng 3 (12MW) Huyện  Lâm Hà và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Công ty CP Thủy điện Đa Dâng 3 Thiết kế bản vẽ thi công; Nhập khẩu thiết bị cơ điện
22 Thủy điện Đăk Mi 1 (255MW) Huyện Đăk Glei, tỉnh Kontum Công ty CP Quang Đức Kontum Khảo sát địa hình địa chất; Lập Thiết kế kỹ thuật, dự toán và hồ sơ mời thầu
23 Thủy điện Hương Điền (54MW) Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty CP Đầu tư HD Kiểm định an toàn đập; Lập tổng dự toán và dự toán
24 Cụm công trình thủy điện Long Đại  Tỉnh Quảng Bình Tổng công ty Miền Trung Khảo sát địa hình, đánh giá hiệu quả đầu tư
25 Thủy điện Sập Việt (21MW) Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Công ty CP Thủy điện Sập Việt Thẩm tra hồ sơ lập dự án đầu tư - thiết kế cơ sở
26 Thủy điện Cẩm Ngọc  Tĩnh Thanh Hóa Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Phát Tài Khảo sát và hiệu chỉnh quy hoạch; Lập Báo cáo cơ hội đầu tư
27 Thủy điện Lala (3MW) Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Tập đoàn Mai Linh Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
28 Thủy điện Sardeung Lilama 45.1 (6.5MW) Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Công ty CP Lilama 45.1 Thẩm tra bổ sung giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công và thẩm tra giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công
29 Thủy điện Ayun Thượng 1A (12MW) Huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai Công ty CP Ayun Thượng Lập hiệu chỉnh- bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Ayun Thượng 
30 Thủy điện Hạ Sông Pha (10.5MW)  Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận Công ty CP Thủy điện Hạ Sông Pha Khảo sát địa hình địa chất; Lập dự án đầu tư; Thiết kế cơ sở
31 Thủy điện Pleikeo (10.5MW) Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Công ty TNHH Trang Đức Thẩm tra dự án đầu tư 
32 Thủy điện Thượng H'chang Xã Đê Ar, tỉnh Gia Lai Công ty CP Thủy điện Gia Lai Lập hiệu chỉnh- bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thượng H'chang
33 Thủy điện Ayun Trung (13.5MW) Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Công ty CP Quốc Cường Gia Lai Lập hiệu chỉnh- bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Ayun Trung 

 

Dự án thủy điện

Gọi điện SMS Chỉ đường