Đầu tư

Đầu tư

Với thế mạnh đã tham gia thiết kế và giám sát xây dựng nhiều dự án điện năng lớn nhỏ như Trung Sơn, Đăk Srông 2A, Đăk Srông 2B, Nậm Kông 3, Hạ Sê Kông… và bằng kinh nghiệm của mình, EASIA đã tự đầu tư và tham gia đầu tư xây dựng nhiều công trình thủy điện vừa và nhỏ tại các tỉnh Tây Nguyên với tổng công suất hơn 30MW. Tiêu biểu như sau:

 

* Dự án nhà máy thủy điện Đa Dâng 3 được đầu tư xây dựng tại huyện Lâm Hà và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với tổng mức đầu tư 361,218 tỷ đồng. Dự án có tổng công suất lắp máy 12MW (02 tổ máy), sản lượng điện bình quân hàng năm vào khoảng 56,6 triệu kWh/năm.

 

Dadang3
                             Nhà máy thủy điện Đa Dâng 3

 

daptrandadang3
                                                                       Đập tràn kiểu phím piano

 

* Dự án nhà máy thủy điện Đăk Nông 2 được đầu tư xây dựng tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông với tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng. Dự án có tổng công suất lắp máy 15,75 MW, sản lượng điện bình quân hàng năm vào khoảng 65,2 triệu kWh/năm.

 

Daknong2
Nhà máy thủy điện Đăk Nông 2

 

Hiện 02 dự án trên đã phát điện thương mại ổn định, đóng góp một sản lượng điện đáng kể cho lưới điện Quốc Gia.

 

Ngoài ra, trước điều kiện thiên nhiên và khí hậu nước ta rất phù hợp cho việc phát triển điện gió, điện mặt trời, EASIA cũng đang nghiên cứu và triển khai đầu tư một số dự án nặng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời tại các tỉnh Tây Nguyên, Bình Thuận, Sóc Trăng… Các dự án sau khi được đầu tư xây dựng không chỉ góp phần cung ứng nhu cầu năng lượng mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường, không phát sinh khí thải như các nhà máy nhiệt điện.

 

Bên cạnh lĩnh vực truyền thống về năng lượng điện, EASIA còn tiếp cận ngành nghề mới “Sản xuất công nghệ bán dẫn” với định hướng mở rộng hoat động và phát triển toàn diện.

 

* Nhà máy sản xuất tấm bán dẫn Ultrasil LLC tại California, Mỹ với tổng mức đầu tư 5 triệu đô la Mỹ.

 

 

Trụ ở làm việc của EASIA tại Mỹ

 

Đầu tư

Gọi điện SMS Chỉ đường