Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng

Trong lĩnh vực khảo sát xây dựng công trình, EASIA thực hiện tất cả các công tác bao gồm:

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn các loại công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông, cầu cảng, dân dụng;

- Các loại thí nghiệm: Thí nghiệm hiện trường và thí nghiệm trong phòng;

- Khoan khảo sát và xử lý nền móng các nguồn điện, lưới điện, công trình thủy lợi, công trình công nghiệp và dân dụng;

- Thăm dò và khai thác nước ngầm; khoáng sản; vật liệu xây dựng;

- Khảo sát, cắm mốc ranh giới, lập phương án đền bù và giải tỏa cho các công trình nguồn điện, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng;

- Khảo sát xây dựng đường dây tải điện trung và hạ thế.

 

Thực hiện khoan khảo sát - Dự án thủy điện Đăk Srông 2A

 

Khảo sát Dự án thủy điện Đăk Mi 3

 

 

 

 

 

 

Khảo sát xây dựng

Gọi điện SMS Chỉ đường