Quản lý dự án và giám sát xây dựng

Quản lý dự án và giám sát xây dựng

EASIA còn là đơn vị tư vấn quản lý dự án và giám sát xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, dân dụng và công nghiệp. Các dự án do EASIA thực hiện đều đem đến sự hài lòng của Chủ đầu tư về chất lượng, an toàn và tiến độ. 

 

Giam sat Trung Son
EASIA thực hiện giám sát xây dựng Dự án thủy điện Trung Sơn

 

TrungSon
Dự án thủy điện Trung Sơn

 

       EASIA thực hiện tư vấn quản lý dự án và giám sát xây dựng
         Dự án cao ốc văn phòng Vinatex Tài Nguyên

 

Quản lý dự án và giám sát xây dựng

Gọi điện SMS Chỉ đường
rnrnrn