Tư vấn thiết kế xây dựng

Tư vấn thiết kế xây dựng

Là thế mạnh của EASIA, Công ty thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng bao gồm Báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra... các dự án thủy điện (quy mô lên đến 300MW), thủy lợi, lưới điện, nhiệt điện, giao thông, công nghiệp và dân dụng.

- Lập quy hoạch phát triển nhà máy thủy điện, nhiệt điện;

- Thiết kế các dự án gồm giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Lập dự án đầu tư - thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, tổng dự toán, lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu phần xây dựng và thiết bị, Hỗ trợ chủ đầu tư trong thương thảo và ký kết hợp đồng với các Nhà thầu thông qua đấu thầu và chỉ định thầu;

 -Thẩm định thiết kế;

- Điều tra và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập phương án đền bù và tái định cư các dự án.

 

baocaoxexou
                 EASIA báo cáo với Chính phủ Lào về Dự án thủy điện Xê Xou

 

dakmi3
           EASIA báo cáo về Dự án thủy điện Đăk Mi 3

 

thi congds2a
  Cửa lấy nước Dự án thủy điện Đăk Srông 2A

 

         Đại diện EASIA tham gia phát điện Nhà máy thủy điện Đăk Srông 3B

 

Tư vấn thiết kế xây dựng

Gọi điện SMS Chỉ đường